Kontakt:

Napíšte nám:

Súčasnosť

Oznam prerušenia distribúcie elektriny   Na Úrade práce sociálnych vecí a rodiny Rožňava, Šafárikova 112, Šafárikova 71 a  Ernesta Rótha 49 Rožňava bude prerušená distribúcia elektriny  od 14.05.2018 do 17.05.2018.

Viac tu: https://obechonce.webnode.sk/
Oznam prerušenia distribúcie elektriny   Na Úrade práce sociálnych vecí a rodiny Rožňava, Šafárikova 112, Šafárikova 71 a  Ernesta Rótha 49 Rožňava bude prerušená distribúcia elektriny  od 14.05.2018 do 17.05.2018.

Viac tu: https://obechonce.webnode.sk/

Polícia varuje....

--------------------------------

Vyhlásenie času zvýšenia nebezpečenstva vzniku

požiarov v územnom obvode okresu  Rožňava 

od 15.06.2018 od 7,00 hod do odvolania....

..........

------------------------------

O Z N A M ! ! !

Oznamujeme občanom, že dňa 19. júna 2018 ( utorok) sa

uskutoční v našej  obci vývoz biologicky rozložiteľného

odpadu.

Žiadame občanov, aby si vyložili nádoby BRO

pred brány svojich domov.

-----------------------------

Materská škola Rožňavské Bystré -  MDD detské centrum v Rožňave....

- fotogaléria

-----------------------------

Týždeň radosti detí v Materskej škole v Rožňavsokm Bystrom ......

- fotogaléria

---------------------------

Výzva na predkladanie ponúk ....

----------------------------

O Z N A M   !!!!!!

Regionálna a veterinárna správa v Rožňave.....

- africký mor ošípaných u domácich ošípaných a diviakov....

- prevencia....

------------------------------

Oznam Úradu práce sociálnych vecí a rodiny v Rožňave

Oznam prerušenia distribúcie elektrickej energie na Úrade práce

sociálnych vecí a rodiny  Rožňava, Šafárikova 112, Šafárikova 71 a

Ernesta Rótha 49, Rožňava bude prerušená distribúcia energie  v dňoch

od 14.5.2018 do 17.5.5.2018


----------------------------------

OZNAM !!!!!

Oznamujeme občanom, že dňa 15. mája 2018

( utorok) sa uskutoční v našej obci

vývoz biologicky rozložiteľného odpadu.

Žiadame občanov, aby si vyložili nádoby na BRO

pred brány svojich domov.

----------------------------------------

Jarná vychádzka detí z Materskej školy  a brigáda

rodičov pri skrášľovaní prostredia pri MŠ.....

pozri fotogalériu......

--------------------------------------

Oznam - prijímanie detí do MŠ....

----------------------------------------------

OZNAM!!!!!!!!

Oznamujeme našim občanom, že dňa 13.4.2018 ( piatok )

sa uskutoční  v našej obci vývoz biologicky rozložiteľného

odpadu ( BRO)

Prosíme občanom aky si kuka nádoby s týmto odpadom

vyložili pred brány svojich domov.

 

----------------------------------------------

Poľovnícke združenie GERLACH Rožňavské Bystré v spolupráci
s obcami Rudná, Rakovnica, Rožňavské Bystré a Honce
organizujú dňa 21.4.2018 brigádu  pri príležitost " Svetového dňa
zeme" zamerenú na zber komunálneho odpadu v okolí našich obcí.
Pozývame všetkých občanov obcí na toto podujatie, aby sme spoločne
svojou troškou prispeli k ochrane životného prostredia.
Zraz účastníkov je o 8,00 hod pred OÚ.
Vrecia na odpad a ochranné pomôcky budú zabezpečené.

--------------------------------------

Zasadnutie OZ -aktuality - pozvánky....

----------------------------------------

O Z N A M !

Oznamujeme občanom , že dňa 17. apríla 2018 ( utorok) sa

uskutoční mobilný zber elektroodpadu.

Upozorňujeme občanov, že elektroodpad musí byť

kompletný.

---------------------------------------

OZ Rožňavské Bystré a PZ GERLACH skupina Rožňavské

Bystré pozýva občanov na turistický výstup na Zeme,

ktorý sa uskutoční dňa 7. apríla 2018.

Zraz účastníkov je pred chatou.

-----------------------------------------

Ochrana lesov pred požiarmi ....

-----------------------------------------

Súvisiaci obrázok

Požehnané Veľkonočné sviatky, hojnosť šťastia,

zdravia a lásky

praje starostka obce a Obecné zastupiteľstvo

-------------------------------------

 

O Z N A M

Oznamujeme občanom, že od 1. apríla 2018 naša obec

Rožňavské Bystré začína s triedením biologicky rozložiteľného

odpadu, ktorý sa bude uskladňovať do 120 l nádob  - hnedé

a následne spoločnosť Gemer Brantner a.s. Rimavská Sobota

uskutoční vývoz , ktorý sa bude realizovať raz mesačne.

Žiadame preto občanov, aby si prišli vyzdvihnúť tieto nádoby na

Obecný úrad a to v dňoch 26. - 28. marca 2018  - pondelok  až  streda, v čase od 8,00 do 14,00 hod

-----------------------------------

Pozvánka na Valné zhromaždenie UaPPS Rožňavské Bystré .....

---------------------------------

Svetový deň vody - 22.3.2018....

--------------------------------

Ochrana lesov pred požiarmi 2018 ....

--------------------------------

Karneval v MŠ - viac vo fotogalérii...

----------------------------------

http://www.roznavskebystre.sk/rse/img.php?class=img&id=5908

           Vážení priatelia a priaznivci Folklórnej skupiny Bystränky.

Obraciam sa na Vás so žiadosťou alebo skôr prosbou o podporu cez 2% z dane teda asignácie z dane.

Venovanie 2% z daní Vás osobne nič nestojí, vo vašom daňovom priznaní uvediete venovanie 2% z dani

na naše občianske združenie, ktoré sa venuje zachovaniu zvykov a tradícií v našej obci, alebo dole

spomenutý údaj zahlásite zamestnávateľovi a štát, z vašich daní, ktoré by inak použil podľa svojej vôle,

pošle 2 % na naše aktivity. ĎAKUJEME

ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI

Obchodné meno alebo názov:            Bystränky

Sídlo:                                                  OcÚ, Rožňavské Bystré 162, 04931 Rožňavské Bystré

Právna forma:                                     Občianske združenie

Identifikačné číslo prijímateľa (IČO/SID): 42112460

S pozdravom a úctou 

Tatiana Tomková

tlačivo...

--------------------------------

Európsky kódex proti rakovine.....

12 spôsobov, ako znížiť riziko rakoviny ....

----------------------------------

Daňové priznanie za rok 2017 - oznam....

-----------------------------------

S hlbokým zármutkom oznamujeme našim občanom, že dňa 4.1. 2018

vo veku nedožitých 63 rokov zomrela naša spoluobčianka pani

Mária Tomková. Posedenie pri zosnulej  bude 5.1.2018  /piatok/

o 16,00 hod v DS a posledná rozlúčka so zosnulou 6. januára 2018

/ sobota/ o 14,00 hod v DS.

Česť jej svetlej pamiatke!

-----------------------------------

Harmonogram vývozu TKO a plastov na rok 2018 ....

 

Vianoce plné radosti, rodinného šťastia, pokoja

a v každom dni v roku  2018 veľa zdravia, šťastia,

lásky, trpezlivosti želá

                                               Želmíra Gonosová

                                                  starostka obce

                                                  Obecné zastupiteľstvo

                                                  Rožňavské Bystré

-------------------------------------------

S hlbokým zármutkom oznamujeme občanom, že dňa 14. decembra 2017

zomrela  vo veku 73 rokov naša spoluobčianka pani Mária Dávidová .

Posedenie pri zosnulej bude 16. decembra 2017  / v sobotu/  o 16,00 hod

v DS a posledná rozlúčka so zosnulou 17. decembra 2017  / v nedeľu/

o 13,30 ho v DS.

Česť jej svetlej pamiatke!

----------------------------------------------

Do fotogalérie boli pridané fotky detí z Materskej školy

" Stretnutie s Mikulášom"

----------------------------------------------------

S hlbokým zármutkom oznamujeme , že vo veku 78 rokov zomrela

naša spoluobčianka  pani Helena Galatová. Posedenie pri zosnulej

bude 28. 11. 2017 o 16,00 hod v DS a posledná rozlúčka dňa

29. 11. 2017 o 14,00 hod v *Dome smútku.

Česť jej svetlej pamiatke ....!

----------------------------------------

VO Materská škola....

files/2017-11-16-110814-VO_M__.rar

--------------------------------------

 

----------------------------

S hlbokým zármutkom oznamujeme , že vo veku nedožitých 78 rokov

zomrel náš spoluobčan pán Ondrej Leng. Posedenie pri zosnulom

bude dňa 19.10.2017 (štvrtok) o 17,00 hod v DS a posledná rozlúčka

so zosnulým 20.10.2017 (piatok) o 14,30 hod. v DS.

Česť jeho svetlej pamiatke!

-------------------------

Oznam o ukončení výdaja naturálií....

----------------------------

Zo života Materskej školy v Rožňavskom Bystrom

do fotogalérie boli pridané fotky detí z MŠ - návšteva divadla

Theátrium s prestavením "Hudobná škola uja Doremina"

                                                                          - jesenná vychádzka

--------------------------

Zoznam kandidátov na poslancov do VÚC - voľby

4. november 2017 od 7,00 - 22,00 hod ....

-------------------------

Seniori dávajte si pozor....

--------------------------

Do fotogalérie boli pridané fotky z brigády poslancov

pri upratovaní Domu smútku

--------------------------

Výdaj naturálií - oznam - AGROSPOL Honce s.r.o...

----------------------------

Nezabudni !

Mobilný zber elektroodpadu zajtra 19.9.2017 / utorok/ v priebehu dňa

-------------------------------

Do fotogalérie boli pridané fotky z dňa obce 2.9.2017

--------------------------    

                  Samospráva obce Rožňavské Bystré

                              Vás srdečne pozýva na oslavy

                           Dňa obce

ktoré sa uskutočnia dňa 2. septembra 2017, so začiatkom o 14,30 hod

pred budovou ZŠ

Program:   1. privítanie

                  2. Príhovor starostky obce

                  3.  Bystranôčky - tanec

                  4. "Na baňu fárajú..." FS Bystränky a ľudová hudba Mariana Molnára

                  5. Posedenie pri hudbe a dobrom guláši

Na ľudovú nôtu hrá skupina TREND z Vlachova

                      Tešíme sa na Vás!

-----------------------------

Samospráva obce Rožňavské Bystré v spolupráci so ZO JDS pozýva

občanov na pietny akt kladenia vencov pri príležitosti 73. výročia SNP,

dňa 28.augusta 2017 ( v pondelok) o 18,00 hod na miestnom cintoríne.

Zraz účastníkov je pred budovou OÚ.

----------------------------------

Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia

o delegovaní člena a náhradníka do  okrskovej  volebnej

komisie - Voľby do orgánov samosprávnych krajov

v roku 2017 :     obec@roznavskebystre.sk

------------------------------------

Výrub stromov- oznámenie

------------------------------------

Vyhlásenie vzniku zvýšeného nebezpečenstva požiaru - oznam...

------------------------------------

Dni obce Vlachovo - pozvánka ....

-----------------------------------

Voľby do orgánov samosprávnych krajov - informácia pre voličov......

-----------------------------------

Nefunkčnosť stránky v dňoch 26.7 a 30.7.2017

-----------------------------------

V priestoroch Základnej školy akademika Jura Hronca

v Rožňave sa 5.7. 2017 uskutočnilo zasadnutie Riadnej

konferencie ObFZ. Otvoril ju a viedol predseda ObFZ

Rožňava pán Džubák. Okrem iného vyhodnotil predseda

ŠTK pán Ján Šmelko súťaže riadené ObFZ v Rožňave.

Klubom na prvých troch miestach boli odovzdané ceny

Medzi víťazmi uplynulého futbalového ročníka v súťažiach

riadených ObFZ Rožňava sa ocitli aj dorastenci Baníka

Rožňavské Bystré. Po prvýkrát v histórii futbalového klubu

z tejto bývalej baníckej obce vybojovali víťazstvo v súťaži.

Pohár prevzal na Riadnej konferencii predseda

TJ Baník Rožňavské Bystré Marek Ďurský

				--------------------			
				Do fotogalérie boli pridané:

Fotky z rozlúčky s predškoláčkami - 
Anettkou a Sárkou Jánošdeákovými,
Miškou Rusóovou, Karolínkou Ďurskou 
a Natálkou Tóthovou.

----------------------------------

Osobný bankrot - informácia ...

--------------------------------------

Prerušenie telekomunikačnej prevádzky dňa 15.6.2017 od 9,00 - 20,00 hod.....

---------------------------------------

Do fotogalérie boli pridané fotky z akcie

Šporotvý deň R4  /dôchodcov z Rožňavského Bystrého,

Rudnej, Honiec, Rakovnice/,  konaného dňa 2.6.2017

---------------------------------------

Do fotogalérie boli pridané fotky z akcie

30 . výročie vzniku FS Bystränky zo dňa 29.4.2017

---------------------------------------

-------------------------