Obec Rožňavské Bystré rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

Aktuality

Usmernenie k šíreniu koronavírusu

 09.03.2020

Usmernenie k šíreniu koronavírusu

     V súvislosti so šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 zasadala Bezpečnostná rada SR, na ktorej boli prijaté konkrétne opatrenia a určila, ako v danej situácii postupovať.Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo v tomto kontexte usmernenie pre školy a školské zariadenia.

     V prípade, že žiaci alebo zamestnanci rezortu školstva boli a vrátili sa v najbližšom období z oblastí, kde sa potvrdil výskyt koronavírusu, musia takéto osoby v najbližších 14 dňoch od návratu kontrolovať svoj zdravotný stav.
      V prípade, že sa u ktorejkoľvek osoby, ktorá sa nachádzala v oblastiach, kde sa vírus vyskytol, objavia vyššie uvedené symptómy za obdobie 14 dní, a to najmä zvýšená teplota, kašeľ, bolesti v hrdle, musí:

  • ostať doma, nechodiť priamo k lekárovi, kontaktovať lekára telefonicky, popísať mu symptómy a riadiť sa jeho príkazmi,
  • v prípade, že lekár na základe popísaných symptómov rozhodne, že daná osoba musí byť hospitalizovaná, pošle lekár pre danú osobu špeciálnu sanitku. Každopádne nesmie takáto osoba chodiť sama na pohotovosť alebo na infekčné oddelenie,
  • v prípade, že symptómy nebudú ťažké, môže obvodný lekár rozhodnúť, že osoba ostane v domácej karanténe,
  • v prípade, že sa vyskytne podozrenie u žiaka bývajúceho na internáte, je potrebné postupovať obdobne.

     Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dôrazne NEODPORÚČA v súčasnej dobe organizovanie akýchkoľvek výletov, exkurzií a iných podujatí do oblastí s potvrdeným výskytom koronavírusu.

     Pre materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy, školské zariadenia, študentské domovy a internáty ministerstvo školstva odporúča dodržiavať všeobecné preventívne ochranné opatrenia:

  • pravidelne si umývať ruky mydlom a vodou po dobu najmenej 20 sekúnd alebo použiť dezinfekčný prostriedok na báze alkoholu. Nedotýkať sa očí, nosa a úst neumytými rukami,
  • pri kašľaní zakryť ústa a nos jednorazovou vreckovkou a následne ju zahodiť do koša,
  • vyvarovať sa úzkeho kontaktu s ľuďmi, ktorí majú príznaky infekcie dýchacích ciest a ktorí majú najmenej jeden z nasledujúcich príznakov: horúčka, kašeľ, bolesť hrdla a dýchavičnosť.

     Vylúčenie z vyučovania žiakov, ktorí neprejavujú príznaky ochorenia len z dôvodu, že boli na pobyte v oblastiach postihnutých výskytom koronavírusu, nie je možné, ak žiak plní povinnú školskú dochádzku. V ostatných prípadoch (napr. materská škola) je na zvážení riaditeľa školy po dohode so zákonným zástupcom dieťaťa. Pokiaľ sa u detí a žiakov neobjavia klinické príznaky respiračného ochorenia, nie je dôvod ich obmedzovať. Zároveň je potrebné apelovať na rodičov, aby neposielali do školy dieťa s príznakmi ochorenia.
     Takýto postup obdobne platí aj pre zamestnancov rezortu školstva.
https://www.minedu.sk/data/att/15927.pdf

Vážený platiteľ poistného,

snažíme sa zamedziť šíreniu ochorenia s označením COVID 19, ktoré spôsobuje nový koronavírus, a tým chránime plynulosť činnosti Vášho podniku. Prinášame Vám súhrn najdôležitejších informácií vrátane  odporúčaní, ako by ste mali v dnešnej situácii postupovať.

Prosíme Vás, aby ste zdieľali túto správu s riadiacimi pracovníkmi Vašej spoločnosti a s kolegami z ľudských zdrojov. Informovanosť a spoločná prevencia sú najúčinnejšími nástrojmi ochrany pred ochorením COVID 19.

Prejavy ochorenia

·         COVID-19 má širokú škálu prejavov ochorení dýchacích ciest:

- od miernych (kašeľ, zvýšená teplota)

- cez závažné (vysoká horúčka, dusivý kašeľ, hnačka, bolesti svalov)

- až po ťažký zápal pľúc a zlyhanie obličiek, ktoré sa môžu končiť smrťou

·         Vo väčšine prípadov je priebeh ochorenia len mierny.

·         Ťažkým priebehom ochorenia sú najviac ohrození starší ľudia (65+), ľudia s pridruženými chronickými chorobami a s oslabenou imunitou.

Odporúčania

·         Pripomínajte svojim zamestnancom, aby dôsledne dodržiavali osobnú hygienu:

- pravidelne si umývali ruky mydlom a tečúcou vodou po dobu minimálne 20 sekúnd alebo dezinfekčným gelom

- zakrývali si ústa a nos pri kašľaní a kýchaní

- nekýchali do dlaní, ale do lakťového ohybu alebo do papierovej vreckovky

- použitú vreckovku ihneď vyhodili do uzavretej odpadovej nádoby

·         Zabezpečte častejšie čistenie a následnú kontrolu čistoty pracovného prostredia a obzvlášť zdieľaných pracovných prostriedkov (čistenie dotykových povrchov – kľučky, mobily, stôl, pracovné náradie a pod.).

·         Zvážte udelenie možnosti práce z domu (tzv. home office), pokiaľ Vám to činnosť Vašej spoločnosti umožňuje, pre tých zamestnancov, ktorí javia príznaky prechladnutia alebo ochorenia dýchacieho traktu. Rovnako aj pre tých zamestnancov, ktorí sa v posledných týždňoch zdržiavali pracovne alebo služobne v krajinách s výskytom COVID 19.

·         Kým sa neujasní epidemiologická situácia, obmedzte služobné cesty zamestnancov do krajín s výskytom COVID 19. Na porady a komunikáciu využívajte predovšetkým telekonferenčné prenosy. Rizikovými krajinami aktuálne sú Taliansko, Čína, Japonsko, Kórea, Singapur, Thajsko, Kambodža, Irán. Čoskoro však k nim môžu pribudnúť: Nemecko, Španielsko, Francúzsko, Spojené kráľovstvo a Švajčiarsko.

·         Upozornite svojich zamestnancov, aby v situáciách, keď im to ich práca umožňuje, pri stretnutiach s klientmi, partnermi či kolegami zakaždým dodržiavali osobný odstup (najmenej 1 meter), a zbytočne nepodávali ruku ako pozdrav.

·         V prípade, že zamestnávate cudzincov, všetky dôležité informácie nájdu na stránke Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) : https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/.


1 2 3 4 5 6 7

Úradné hodiny

Pondelok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Utorok: 07:30 - 12:00 12:30 - 15:30
Streda: 07:30 - 12:00 12:30 - 16:00
Štvrtok: Nestránkový deň
Piatok: 07:30 - 13:30

Tel. číslo: +42158/7883470
Email: obec@roznavskebystre.sk

Fotogaléria

Kalendár

Iné