Kontakt:

Napíšte nám:

Komisie pri OZ

Komisia na ochranu verejného poriadku a stavebná komisia:

  predseda: Molnár Július

členovia:   Gonos Ján

                 Ďurský Marek

                 Gelda František

                 Šimko Ladislav

 

Komisia verejného záujmu:

predseda:   Hlaváčová- Ďurančíková Iveta

členovia:    Tomková Zuzana

                   Ďurský Marek

                   Gonos Ján

                   Šimko Ladislav

 

Komisia kultúrna, sociálna a športová

predesda:     Bc. Fráková Miroslava

                   Urbanová Andrea

                   Dorkinová Jana